Slangen mogen in woning blijven

DEN HAAG, 16 okt. De president van de rechtbank in Den Haag, mr. B. van Delden, heeft gisteren de eis van een bewoonster van de Haagse Spoorwijk om de woning van drie slangenhouders te ontruimen afgewezen. De slangenhouders hebben wel toegezegd hun collectie niet meer uit te breiden, nieuwe bakken aan te schaffen en op zoek te gaan naar andere huisvesting. De vrouw die onder de slangenhouders woonde had in een kort geding de ontruiming geeist omdat zij zich bedreigd voelt door de aanwezigheid van slangen en er volgens haar sprake is van ernstige stank- en geluidsoverlast. De slangenhouders hebben naar eigen zeggen op dit moment vijf niet-giftige slangen in bezit.