Rechtbank Assen raakt houtzwam kwijt

DEN HAAG, 16 okt. De gebouwen waarin rechters en ander justitie-personeel moeten werken, zijn vaak te klein en verkeren dikwijls in bijzonder slechte staat. Bij de rechtbank in Assen die in 1850 werd gebouwd heerst de houtzwam; in het paleis van justitie in Den Haag zijn er onvoldoende brandvoorzieningen en in bijvoorbeeld Arnhem functioneert de centrale verwarming niet goed.

Minister Alders die verantwoordelijk is voor de huisvesting van rijkspersoneel en zijn collega Hirsch Ballin van justitie vinden dat dat zo niet langer kan en dat de arbeidsomstandigheden flink verbeterd moeten worden. Voor de verbeteringen (verbouw, herinrichting en nieuwbouw), niet alleen bij de rechtbanken en paleizen van justitie maar ook in 31 strafgevangenissen en klinieken voor ter-beschikking-gestelden, is een totaal investeringsbedrag van ruim een miljard gulden nodig.

Doordat het Rijk meer met lease-contracten wil gaan werken, hoeft niet dit hele bedrag op de begroting vrijgemaakt te worden. Om een investeringsvolume van een miljard te halen is 120 miljoen tot '94 en vervolgens 120 mln per jaar voldoende.

Minister Alders die niet alleen de rijksgebouwendienst maar ook milieubeheer en ruimtelijke ordening onder zijn vleugels heeft, wil er bovendien voor zorgen dat justitiele kantoren en inrichtingen beter met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Ook zouden ze makkelijker toegankelijk voor gehandicapten moeten worden en aan hedendaagse milieu-eisen (onder meer wat het gebruik van bouwmaterialen betreft) moeten voldoen.

Bij de inventarisatie van de huisvesting van de rechterlijke macht, gevangenissen, strafinrichtingen voor jongeren en landelijke politiediensten zeggen de beide ministers dat er vrijwel overal grote knelpunten zijn en dat die stuk voor stuk, gefaseerd en projectsgewijs, moeten worden opgeheven. Het is hun bedoeling dat dat voor het eind van de eeuw gebeurt en dat deze operatie gelijk oploopt met de eerder aangekondigde herstructurering van de rechterlijke macht. Het justitie-apparaat zou daardoor niet alleen prettiger en betere werkplekken moeten krijgen, maar ook veel efficienter, met kantoorcomputers moeten gaan werken.

Hetzelfde geldt voor de landelijke diensten van de organisatie waarin de gemeente- en rijkspolitie zullen opgaan. Omdat veel van die diensten of te krappe of slechte kantoren hebben, krijgen ook zij verbeterde of nieuwe kantoren, o.a. in Apeldoon, Assen, Breda, Den Haag, Driebergen, Grathem, Hoofddorp en Rijswijk als ook op Schiphol.

Daarnaast zullen vooral de jeugdgevangenissen worden opgeknapt en in twee daarvan met 120 plaatsen worden uitgebreid. De bouw door het rijk van deze twee jeugdinrichtingen in de omgeving van Nijmegen en Rotterdam gaat volgens minister Hirsch Ballin echter niet door als van particuliere kant voorzieningen worden aangeboden voor gesloten instellingen voor zeer moeilijke jongeren.

De Van Mesdag-kliniek in Groningen, een psychiatrische inrichting voor ter beschikking gestelden, wordt helemaal opgeknapt en uitgebreid. Verder wil de minister van justitie een soortgelijke kliniek in of bij Leiden vestigen. Daar zou dan plaats moeten zijn voor 80 justitiele patienten.

    • Frits Groeneveld