Nobelprijs economie voor 3 Amerikanen

ROTTERDAM, 16 okt. De Nobelprijs voor de economie is vanmorgen toegekend aan drie Amerikaanse economen: Harry Markowitz, Merton Miller en William Sharpe. Zij hebben de onderscheiding gekregen voor hun baanbrekende werk als grondleggers van de moderne financiele theorie.

Prof. Markowitz (62) is verbonden aan de City university van New York, prof. Miller (67) werkt aan de universiteit van Chicago en prof. Sharpe (56) aan de Stanford-universiteit in Californie.

Op basis van studies van Markowitz is de zogenoemde moderne-portefeuille-theorie ontworpen waarmee de risico's van beleggingen worden gespreid. Sharpe heeft de prijs gekregen voor zijn verdere uitwerking van Markowitz' model. Miller heeft zich bezig gehouden met de wetenschappelijke analyse van de manier waarop bedrijven vaststellen welk deel van de winst ze als dividend uitkeren.

De Nobelprijs voor de economie wordt sinds 1969 jaarlijks toegekend door de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen en is de enige Nobelprijs die niet door het Noorse Nobelcomite wordt uitgereikt. De bekendmaking van de prijs werd vanmorgen bijna een uur vertraagd omdat de Zweedse academie Markovitz, die in Japan verblijft, niet kon vinden.

Pag.13: Portret Nobelprijswinnaars