Mr. H. K. Fernandes Mendes

Mr. H. K. Fernandes Mendes (39) zal, naar verwachting voor het einde van het jaar, worden benoemd tot directeur Minderhedenbeleid bij het ministerie van binnenlandse zaken. Fernandes Mendes is universitair hoofddocent bij de vakgroep staats- en administratief recht van de Rijksuniversiteit Leiden. Daarnaast is hij voorzitter van het Landelijk Bureau Racismebestrijding en lid van de Adviescommissie Onderzoek Minderheden. Fernandes Mendes werd geboren in Suriname, studeerde Nederlands recht in Leiden en promoveerde vorig jaar in Leiden op het onderwerp Onafhankelijkheid en parlementair stelsel in Suriname.