Mogelijk nog dit jaar 15 mln inwoners

VOORBURG, 16 okt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sluit niet uit dat nog dit jaar de vijftienmiljoenste inwoner in Nederland wordt ingeschreven. Op 1 juli van dit jaar telde Nederland 14.943.000 inwoners.

Het aantal inwoners van Nederland is de eerste helft van dit jaar met 51.000 mensen toegenomen, 14.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds 1980 is een stijging van deze omvang (plus 0,59 procent) niet meer voorgekomen, aldus het CBS.

Hoger dan verwacht is vooral de immigratie. In de eerste helft van dit jaar vestigden zich in Nederland 51.000 mensen vanuit het buitenland, in dezelfde periode vorig jaar was dat aantal 42.000. De stijging wordt veroorzaakt door toegenomen aantallen immigranten uit Suriname en Turkije en door een grotere toeloop van asielzoekers, onder meer uit Sri Lanka, Libanon en Afghanistan. De emigratie nam met ongeveer duizend mensen af tot 27.000.

Het aantal levendgeborenen (98.000 in de eerste helft van dit jaar) was vijf procent hoger dan in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste gedeelte van deze toeneming (60 procent) betreft eerste kinderen. Het CBS verwacht dat deze stijging van vijf procent zal aanhouden.

In de eerste helft van dit jaar overleden vijfenzestigduizend mensen, duizend meer dan in het eerste halfjaar van 1989. Het CBS brengt dit in verband met de griep-epidemie rondom de jaarwisseling. In januari overleden 2.000 mensen meer dan gebruikelijk is, maar in februari en maart in totaal duizend minder. Vanaf april was het aantal overledenen weer op het gebruikelijke niveau.

Het aantal huwelijkssluitingen blijft toenemen. In de eerste helft van dit jaar werden 44.000 huwelijken gesloten, een stijging van negen procent.