Martens: Oeganda zit achter invasie Rwanda

NAIROBI/BRUSSEL, 16 okt. Oeganda is vermoedelijk actief betrokken bij de strijd van de rebellen van het Rwandees Patriottisch Front (RPF) tegen de Rwandese regering. Dit heeft de Belgische premier Martens vandaag voor de BRT-radio gezegd. Martens uitte zijn vermoeden nadat hij gisteren samen met zijn collega's Coeme (defensie) en Eyskens (buitenlandse zaken) in Nairobi de Rwandese president Habyarimana had ontmoet.

Na de ontmoeting werd een verklaring uitgegeven waarin Habyarimana aankondigde de situatie in Rwanda voor te leggen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Belgische regering heeft volgens de verklaring beloofd de situatie in EG-verband aan te kaarten, maar blijft onderstrepen dat ze voorstander is van een regionale oplossing voor het conflict. Verder zei ze 'met betrekking tot het probleem van de ongehinderde overschrijding van de grenzen haar bilateraal overleg te intensiveren'. Hiermee wordt gedoeld op overleg met Oeganda, vanwaaruit het RPF Rwanda twee weken geleden is binnengevallen.

Een aanwijzing voor Oegandese betrokkenheid bij de invasie is het gerucht dat de rebellen vanuit Oeganda worden bevoorraad en zich daar ongehinderd kunnen terugtrekken. Habyarimana heeft de Oegandese president Museveni herhaaldelijk ervan beschuldigd dat hij zijn belofte de Rwandees-Oegandese grens te sluiten niet nakomt. Het door leden van de Tutsi-stam gedomineerde RPF bestaat voor een groot deel uit militairen die in het Oegandese leger hebben gediend. Veel hoge Oegandese legerfunctionarissen zijn van Tutsi-afkomst. Ook Museveni zelf is een Tutsi.

Habyarimana heeft morgen in Tanzania een ontmoeting met het Oegandese staatshoofd. Later deze week zal ook de Belgische delegatie met Museveni spreken. De Belgische ministers zullen geen vertegenwoordigers van het RPF ontmoeten. De regering van Zaire, die Rwanda met commandotroepen steunt, is ook niet uitgenodigd voor een gesprek. De betrekkingen tussen Belgie en Zaire zijn uiterst koel sinds het Zairese leger dit voorjaar in Lubumbashi tientallen studenten vermoordde.

In Rwanda heeft de strijd tussen het RPF en het leger zich uitgebreid tot het hele noorden van het land. Tot nu toe hadden alleen in de noordoostelijke Mutara-savanne gevechten plaats. (Reuter, AFP)