Maij-Weggen: maak haast met aanpak broeikaseffect

ROTTERDAM, 16 okt. Nederland moet met kracht streven naar een internationale klimaatconventie. Dat zei minister Maij-Weggen (verkeer) vanochtend in Rotterdam bij de opening van een symposium over het broeikaseffect.

'Uit zorg voor het duurzame behoud van de schepping moeten we nu handelen. De risico's zijn te groot om af te wachten', aldus de minister, die grote nadruk legde op de voortrekkersrol van Nederland bij de bestudering van het broeikaseffect.

Het kabinet streeft ernaar de uitstoot van CO door het wegverkeer, dat vijftien procent van het broeikaseffect veroorzaakt, in het jaar 2000 te beperken tot het niveau van 1986. Concrete beleidsmaatregelen noemde de minister echter niet. 'Op dit moment zijn we hard aan het werk om die doelstellingen in concrete projecten vorm te geven.'

Dr. J. Dronkers en dr.ir. J. Leentvaar van Rijkswaterstaat presenteerden vanochtend een nieuw rapport over de stijging van de zeespiegelrijzing, dat drie scenario's bevat. Bij een stijging van 60 centimeter in de komende eeuw zou versterking van de dijken en andere aanpassingen 12 miljard gulden kosten. Bij een stijging met 100 centimeter lopen de kosten op tot 20 miljard. Als de zeespiegel 85 centimeter zou stijgen, zouden de kosten tot boven de 30 miljard gulden stijgen. Volgens Rijkwaterstaat zijn de komende tien jaar nog geen aanpassingen nodig, behalve aan de IJssel- en Markermeerdijken.

Prof.dr. W. Turkenburg van de Rijksuniversiteit Utrecht noemde het recente IPCC-rapport over het broeikaseffect 'helder en evenwichtig' en 'ontzettend goed'. Maar de uitstoot van CO zou veel sterker kunnen toenemen dan het IPCC verwacht, door een sterke bevolkings- en economische groei. Ook de stijging van de zeespiegel zou hoger kunnen uitvallen. Voorspellingen voor Nederland zijn volgens Turkenburg op dit moment nog 'volstrekt onbetrouwbaar'