Leiding dropfabriek Klene blijft onduidelijk

ROTTERDAM, 16 okt. Muntdropfabrikant Klene's Suikerfabrieken te Hoorn betaalt haar vertrokken directeur en commissarissen niet de eerder toegezegde 49.000 gulden winstdeling, maar stelt in plaats daarvan voor om uit de winst over vorig jaar van 330.000 gulden 50.000 dividend te betalen aan aandeelhouders.

Dit blijkt uit de herziene versie van het jaarverslag over 1989 (gedateerd augustus) dat door de op de aandeelhoudersvergadering van 28 juni benoemde commissaris J. Bel jr wordt aanbevolen maar niet ondertekend. Op die aandeelhoudersvergadering werd ook F. Hoogendijk (ex-Amro) door aandeelhouders benoemd tot commissaris, maar hij heeft deze benoeming niet aanvaard.

Op de door de beurs vereiste buitengewone aandeelhoudersvergadering van 30 oktober zal een bindende voordracht worden gedaan voor een benoeming voor deze vacature. Volgens het herziene jaarverslag heeft Klene geen directie daar directeur A. J. Bosman per 20 augustus is geschorst, maar wel de fabriek in Hoorn blijft leiden. Functionerend directeur R. Gaus weigert de agenda voor de vergadering en het aan aandeelhouders toegezegde memorandum aan de pers te verstrekken. Naar verluidt is 80 procent van de aandelen Klene direct en indirect in handen van E. Albada Jelgersma, voorzitter van de directie van Unigro. Deze bleek niet beschikbaar voor commentaar. Aangezien Klene geen struktuurvennootschap is hebben aandeelhouders grote invloed.

Anders dan in de oorspronkelijke versie (gedateerd juni) wordt nu het gezamenlijk resultaat vanaf 1 juli 1989 uitgesplitst in 62 procent toegerekend aan Klene NV en 38 procent aan Goedhart Holding. Het gaat hier in totaal om 84.000 gulden, slechts een kwart van Klene's winst. De fusie met terugwerkende kracht tussen Klene en Goethart verraste aandeelhouders en leidde ertoe dat het aandeel Klene op 11 juli naar het niet-officiele deel van de beurs werd verbannen.

Klene had alle activa en passiva uit de beursgenoteerde vennootschap gehaald, die als een lege schil achterbleef en alles ingebracht in Klene/Goedhart BV, waarvan het beursgenoteerde Klene 62 procent en Santworm BV 38 procent heeft. Gaus is voor de helft eigenaar van Goedhart en wordt ook volgens de herziene versie van het jaarverslag algemeen directeur van de besloten vennootschap Klene/Goedhart. Uit het herziene jaarverslag is niet op te maken wie nu de directeur van het beursgenoteerde Klene Holding wordt. Iets wat de beurs wel wil weten.

In 1988 raakte Klene in problemen en ontstond onenigheid in het bestuur. De onderneming heeft al zijn bezittingen aan de Amrobank in onderpand gegeven. Klene had eind vorig jaar schulden van meer dan 14 miljoen op een eigen vermogen van nog geen 4 miljoen.