Landbouwproducenten willen overheidssteun drastischverminderen

GENEVE, 16 okt. Na Japan, de VS, Zwitserland en de Scandinavische landen, hebben ook twaalf van de dertien belangrijke landbouwproducenten, verenigd in de zogeheten Cairns-groep, een uitgewerkt voorstel gepresenteerd om de landbouwsubsidies te reduceren.

Het vergaande voorstel wordt ingebracht in de Uruguay-ronde, de onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Handel en Tarieven).

Canada, dat wel deel uitmaakt van de Cairns-groep, maar een afzonderlijk voorstel heeft ingediend, bewandelt een middenweg tussen het Amerikaanse plan om in tien jaar de exportsubsidies met 90 procent terug te brengen en de inkomenssteun aan boeren met driekwart te verminderen, en dat van de EG.

De Cairns-groep, een los verband van dertien landbouwproducenten, genoemd naar een conferentieoord in Australie, was vanaf het begin van de Uruguay-ronde in 1986 voor afschaffing van alle subsidies op landbouwprodukten. De groep wil ook het mes zitten in overheidssteun aan niet renderende boerenbedrijven in de Verenigde Staten. Net als Washington pleit de Cairns-groep voor het omzetten in tarieven van alle oneigenlijke invoerheffingen die buiten bestaande GATT-regels om worden toegepast. Deze tarieven moeten vervolgens stelselmatig met 75 procent worden gereduceerd. Uiteindelijk mag een douaneheffing aan de grens niet boven de vijftig procent uitkomen aan het eind van een termijn van tien jaar, te beginnen in 1991-1992.

Canada wil de interne landbouwsteun met ten hoogste 50 procent korten en komt de EG hiermee enigszins tegemoet. Japan heeft vorige maand al een uitgewerkt voorstel gedaan, waarbij maximaal 18 procent wordt besnoeid op landbouwsubsidies. Het stroef verlopende landbouwoverleg binnen de GATT, onder aanvoering van de Nederlandse voorzitter ir. Aart de Zeeuw, is van de veertien handelsonderwerpen het belangrijkst voor het welslagen van de Uruguay-ronde, die in december met een ministeriele conferentie in Brussel wordt afgesloten.

    • Willem Offenberg