Kantoor van UNHCR niet meer actief

DEN HAAG, 16 okt. Het Nederlandse bureau van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) in Den Haag blijkt sinds gisteren niet meer actief te zijn.

Drie van de vier medewerkers zijn ontslagen. Vertegenwoordiger M. Paefgen van de UNHCR is nog op het kantoor aanwezig en regelt alleen nog de definitieve sluiting per 16 november.

De UNHCR maakte op 28 september in Geneve bekend dat de opheffing van het kantoor per 1 oktober, was opgeschort. De UNHCR wil uit bezuinigingsoverwegingen het Haagse kantoor naar Brussel overplaatsen. Tegen dit voornemen kwamen Nederlandse vluchtelingenorganisaties in verzet, omdat het kantoor in Den Haag volgens de organisaties waardevolle adviezen verstrekt over asielverzoeken.

Negen vluchtelingenorganisaties beschuldigden gisteren minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken een in juli door de Tweede Kamer aangenomen motie niet uit te voeren. In de motie wordt de regering opgeroepen 'al het mogelijke te doen om de sluiting van het UNHCR-kantoor in Den Haag te voorkomen'. Het Tweede-Kamerlid M. van Traa (PvdA) wil zo spoedig mogelijk minister Van den Broek in de Tweede Kamer om opheldering vragen.

'Er zijn aanwijzingen dat de Hoge Commissaris het besluit tot sluiting van het bureau in Den Haag niet op eigen initiatief heeft genomen, maar dat hij dit op instigatie van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken heeft gedaan', aldus K. Bleichrodt namens de vluchtelingenorganisaties.

Volgens Bleichrodt is in de begroting van het Hoge Commissariaat rekening gehouden met het openhouden van een kleiner bureau in Den Haag, maar heeft de minister een een zogenoemd 'non-paper' (niet-officieel stuk) de Hoge Commissaris laten weten geen bezwaar te hebben tegen sluiting van de Haagse vestiging en verplaatsing van het bureau naar Brussel. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken ontkent dat de 'minister actief aan de sluiting van het kantoor zou hebben meegewerkt'. Het ministerie wil met mededelingen wat de minister wel heeft gedaan om het bureau open te houden niet vooruit lopen op het door de PvdA aangevraagde Kameroverleg.

Het bureau in Den Haag ziet toe op naleving van de door Nederland getekende verdragen op het terrein van vluchtelingen en geeft hulp aan asielzoekers.

    • Henk Kool