Italie verliest pleit voor meer invloed op overheidssteun

LUXEMBURG, 16 okt. Een poging van de Italiaanse minister van industrie, Adolfo Battaglia, de lidstaten van de Europese Gemeenschap meer invloed te laten hebben op staatssteun die aan het bedrijfsleven kan worden gegeven is gisteren mislukt.

Hoewel Italie, dat op het ogenblik het voorzitterschap van de EG bekleedt, werd gesteund door Belgie, Frankrijk en Spanje, wilden de ministers van industrie van de andere EG-landen gisteren het Italiaanse voorstel om de zeggenschap van de Europese Commissie over staatssteun te beperken, niet ondersteunen. Wel zijn gisteren een paar, wat Battaglia 'nieuwigheden' noemde geintroduceerd die tot meer helderheid moeten leiden bij de beslissingen van de Europese Commissie staatssteun te verbieden.

Sir Leon Brittan, de Europese Commissaris voor de concurrentie, zegde gisteren toe dat voortaan tweemaal per jaar multilaterale bijeenkomsten op ambtelijk niveau zullen worden georganiseerd waarbij de Commissie uitleg geeft over haar visie op bepaalde dossiers. De Commissie zal de raad van industrieministers verder een 'compendium' over de afgelopen dertig jaar aanbieden over de principes die zij hanteert bij het verbieden van staatssteun.