IBC

Bouwonderneming Koninklijke IBC verwacht voor 1990 een omzet van fl.450 miljoen (1989: f. 333 miljoen). Dat is aanmerkelijk meer dan de fl.366 miljoen die het bedrijf in april van dit jaar voorspelde. Ook de nettowinst (1989: f. 6,5 miljoen) zal in gelijke mate toenemen. IBC wil uitgroeien tot een van de vijf grootste Nederlandse bouwondernemingen. Daartoe is een omzetstijging voorzien naar fl.700 miljoen in 1994-1995. De raad van commissarissen heeft een raad van bestuur benoemd waarin drie leden zitting hebben. Voorheen had IBC slechts een directeur met een aantal onder-directeuren.