Hoge Raad: krakers zijn strafbaar

DEN HAAG, 16 okt. De krakers van het Groningse Wolters Noordhoff Complex zullen in hoger beroep waarschijnlijk kunnen worden veroordeeld wegens deelneming aan een criminele organisatie.

Vanmiddag bevestigde de Hoge Raad zeven arresten in de zogeheten Marienburcht-zaak waarin Nijmeegse kraakactivisten werden veroordeeld op basis van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht, dat het deelnemen aan een criminele organisatie strafbaar stelt. De Marienburcht-zaak vertoont veel overeenkomsten met de zaak van de Groningse krakers. Eerder dit jaar waren de Groningse kraakactivisten vrijgesproken van deelnemen aan een misdadige organisatie.

In mei dit jaar werden ruim honderd activisten gearresteerd bij de gewelddadige ontruiming van het Wolters Noordhoff Complex, een groot kraakpand in de Groningse binnenstad. Bij de rellen werd voor miljoenen guldens schade aangericht aan publieke en prive-eigendommen. In een massaproces in juli beschuldigde het Openbaar Ministerie de deelnemers aan de rellen onder meer van lidmaatschap van een criminele organisatie (art. 140) en van het plegen van openlijk geweld (art. 141). In haar vonnis van 17 juli achtte de rechtbank het telastegelegde artikel 140 niet van toepassing, omdat niet bewezen zou zijn dat het samenwerkingsverband van verdachten de bedoeling had 'gedurende langere tijd' misdrijven te plegen. De actie richtte zich op een eenmalige gebeurtenis, de ontruiming.

Ook in de Marienburcht-zaak gebruikten krakers geweld om zich tegen ontruiming te verzetten. De Hoge Raad bevestigt het arrest van het Arnhems gerechtshof waar het hof stelt 'dat de vereniging gestructureerd verzet tegen de komende ontruiming beoogde, hetwelk gepaard zou gaan met het plegen van misdrijven van verschillende aard in een tevoren niet bepaalde omvang en niet alleen op de dag van de ontruiming maar ook geruime tijd voordien.'