GS Limburg: sloop en volledige nieuwbouw Bonnefantenmuseum

MAASTRICHT, 16 okt. Gedeputeerde Staten van Limburg willen de Wiebengahallen op het Sphinx-Ceramiqueterrein in Maastricht laten slopen om plaats te maken voor een geheel nieuw te bouwen Bonnefantenmuseum. Het plan om een deel van de historisch interessante fabriekshallen op te knappen en te betrekken bij het museum achten GS niet haalbaar. Uit technisch onderzoek zou zijn gebleken dat het gebouw in een te slechte staat verkeert en dat bovendien de ruimtes niet aan de eisen van een museum kunnen voldoen.

De architect van het nieuwe museum, Aldo Rossi, heeft inmiddels al het verzoek gekregen zich geheel op nieuwbouw te concentreren. Hij moet zijn eerste ontwerp volgende week presenteren.

Het college van B en W van Maastricht heeft vanmorgen besloten nog niet te reageren op de sloopplannen van GS. 'We wachten eerst af wat de commissies van Provinciale Staten vrijdag zeggen, ' was vanmorgen het commentaar van wethouder J. Wevers. Zijn hoop is gevestigd op de commssieleden, die in het verleden een pleidooi hebben gehouden voor het gedeeltelijke behoud van de Wiebengahallen. 'We willen de hallen graag behouden, maar dat kan natuurlijk niet tot elke prijs, ' aldus Wevers.

De gemeente Maastricht heeft bij het opstellen van de plannen voor het Sphinx-Ceramiqueterrein, waar een prestigieus nieuw stadsdeel moet komen, steeds geijverd voor gedeeltelijk behoud van de Wiebengahallen. De hallen, die naar een ontwerp van architect J. G. Wiebenga in 1912 zijn gebouwd, zijn van historisch belang omdat zij gelden als voorlopers van het Nieuwe Bouwen. Bovendien wil de gemeente een deel van de hallen te behouden als herinnering aan het industriele verleden van Maastricht. Het idee van de gemeente is om in dat deel van het museum de aardewerkcollectie van Sphinx te exposeren.

Na het bekend worden van het voorlopige oordeel van de provincie heeft de gemeente in allerijl zelf een contra-expertise laten uitvoeren, waaruit blijkt dat een van de hallen inderdaad te handhaven is zonder dat de kosten exorbitant stijgen. Om het gebouw te laten voldoen aan de gestelde isolatie-eisen zou aan de binnenkant een glazen 'klimaatgevel' moeten worden aangebracht. De vertegenwoordigers van de provincie, de architect, de museumdirectie en de adviseurs hebben dat plan echter als onrealistisch verworpen.

    • Jac Herraets