Geld voor nieuwbouw van zeven rechtbanken

DEN HAAG, 16 okt. In de komende acht jaar zullen er inzeven steden compleet nieuwe rechtbanken worden gebouwd. Verder zal een groot aantal arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven en gevangenissen grondig worden opgeknapt en uitgebreid. Met deze operatie 'Huisvesting justitiele diensten' die voortvloeit uit de in het regeerakkoord van CDA en PvdA gemaakte afspraken, is in deze kabinetsperiode 120 miljoen gulden gemoeid. Vanaf 1994 wordt hiervoor jaarlijks 120 miljoen gereserveerd.

Dit staat in een vanmiddag gepubliceerde nota van de ministers Hirsch Ballin (justitie) en Alders (rijksgebouwen). Van veel rechtbanken is de huisvesting zo slecht dat deze nauwelijks meer bruikbaar is. In 1996 wordt in Flevoland het twintigste arrondissement ingesteld, waarvoor in Lelystad een rechtbank en een gevangenis met 209 plaatsen zullen worden gebouwd.

De nieuw- en verbouw van rechtbanken is volgens de ministers Hirsch Ballin en Alders ook nodig in verband met de sterke uitbreiding van de rechterlijke macht. Sinds 1970 is die toegenomen van 3.000 tot ruim 6.800 nu. De totale personeelssterkte zal in 1998 zijn opgelopen tot ongeveer 8.800 mannen en vrouwen. Volgens het rijk moeten de arbeidsomstandigheden van het justitieel personeel sterk worden verbeterd.

Ook de gevangenissen zullen de komende jaren fors worden uitgebreid, in totaal met zeshonderd plaatsen, terwijl in de komende vier jaar een even groot aantal plaatsen moet worden vervangen en vernieuwd.

Pag.3: Rechtbank Assen raakt houtzwam kwijt