EG: volgend jaar $10 mld nodig voor Oost-Europa

BRUSSEL, 16 okt. Om de gevolgen van de Golfcrisis het hoofd te bieden en de economische hervormingen gaande te houden, heeft Oost-Europa volgend jaar tien miljard dollar nodig. Dit heeft de Europese Commissie gisteren laten weten aan de Groep van 24 rijkste industrielanden in het Westen.

De G-24 is vorig jaar in het leven geroepen na de economische wereldtop op 14 juli in Parijs van de zeven rijkste industrielanden. De G-7 besloot toen de Europese Gemeenschap te belasten met de coordinatie van de hulp aan Oost-Europa (de Sovjet-Unie uitgezonderd). Daar sloten zich toen meer Westerse industrielanden bij aan, tot een totaal van 24.

In de boodschap aan de G-24 worden de gevolgen van de stijging van de olieprijzen, de onzekerheid over olieleveranties uit de Sovjet-Unie aan haar voormalige satellietstaten en de omschakeling naar betaling in harde valuta's in de handel tussen de Comecon-landen geanalyseerd. De Comecon is de Oosteuropese tegenhanger van de EG uit de tijd van de Koude Oorlog.

Bij haar analyse heeft de Europese Commissie gebruik gemaakt van gegevens die de Oosteuropese landen zelf hebben verstrekt. Ook is gekeken naar de financiering die kan worden verwacht van Westerse regeringen, van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), de Wereldbank en andere internationale instellingen.

In diplomatieke kringen in Brussel is vernomen dat de Europese Commissie in voorzichtige termen voorstelt een speciaal fonds in het leven te roepen. Of zo'n fonds er komt is nog maar de vraag, omdat veel Westerse landen menen dat dat een zaak is voor het IMF en de Wereldbank. Bovendien is een aantal Westerse landen niet in staat op grote schaal een financiele bijdrage te leveren.

Vorig jaar hebben de Westerse landen voor Polen een fonds van een miljard dollar gevormd. De EG betaalde al eerder een eerste deel van een krediet van een miljard dollar aan Hongarije. Sindsdien zijn de economische vooruitzichten voor de Westerse landen verslechterd, waardoor de vorming van een nieuw fonds des te onzekerder wordt. Komende vrijdag zullen functionarissen van de G-24 zich met de voorstellen van de Europese Commissie bezighouden ter voorbereiding voor overleg op hoog niveau op 30 oktober. (Reuter)