Briefje

Twee weken na Lubbers mocht dit weekeinde vice-premier Kok zijn visie geven op de affaire-Van der Linden. Had hij nu geweten van de kandidatuur van Van der Linden voor het staatssecretariaat van landbouw of niet? Lubbers was daar eind vorige maand op zijn wekelijkse persconferentie opvallend openhartig over. Hij had de donderdag na het aftreden van Braks enkele malen contact gehad met Kok over de opvolging van de gevallen minister van landbouw en het eventueel introduceren van een staatssecretaris voor dit departement, zei hij tegenover de journalisten. Lubbers had daar de conclusie aan verbonden dat Van der Linden voor de PvdA 'bespreekbaar' was.

Afgelopen zondag werd Kok voor het NOS-programma Het Capitool geinterviewd. En wat zei de PvdA-voorman? Dat Lubbers had kunnen weten 'dat mijn persoonlijk oordeel was dat die weg beter niet kon worden gegaan'. Kok was dan ook 'verbaasd' dat na het weekeinde toen hij inmiddels richting IMF in Washinton was vertrokken de aandacht zich zo op de persoon Van der Linden concentreerde. Klemmende vraag: wie spreekt er nu de waarheid?

Op zijn minst zo interessant is de manier waarop premier en vice-premier over deze zaak met elkaar hebben gecommuniceerd: per briefje tijdens de ministerraad. Aldus de lezing van Kok. Lubbers schoof Kok een briefje toe met een aantal namen waarop Kok zijn bezwaren tegen Van der Linden ook weer schriftelijk retourneerde. En daarmee hield het op. Ze zaten twee meter tegen over elkaar, maar beide politieke leiders vonden het niet nodig om de ontstane vacature in hun kabinet even a deux te bespreken. Ze schoven elkaar een briefje toe. Het schijnt goed te gaan met de samenwerking tussen Lubbers en Kok.

    • Mark Kranenburg
    • in de Marge