Amman houdt konvooi naar Irak op

AMMAN, 16 okt. Jordanie heeft gisteren een konvooi met melk en medicijnen voor Iraakse kinderen in de hoofdstad Amman tegengehouden. De Jordaanse autoriteiten zeiden de vrachtwagens pas te willen laten vertrekken als de Verenigde Naties daarvoor de vereiste toestemming hebben gegeven. 'Als lid van de Verenigde Naties houdt Jordanie zich aan de sancties tegen Irak', zo verklaarde een Jordaanse regeringswoordvoerder ter toelichting op de beslissing. 'Wij zullen geen enkele schending van een bindende resolutie toestaan.' Dit duidt op een verandering van de Jordaanse opstelling aangezien drie eerdere konvooien met voedsel en medicijnen voor Irak ongemoeid werden gelaten. Wel zal de Jordaanse ambassadeur bij de VN, Abdullah Salah, zo snel mogelijk de vereiste toestemming trachten te verkrijgen.

De goederen zijn bijeengebracht door een overkoepelende Jordaanse organisatie die zei dat de hulp voor de Iraakse kinderen bijeen was gebracht in overeenstemming met de resoluties die werden aanvaard tijdens de recente kindertop, die door de VN werd georganiseerd.

De sancties tegen Irak en het door dat land bezette Koeweit waartoe de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft besloten, verbieden alle handel met die landen. Alleen het transport van voedsel en medicijnen voor humanitaire doeleinden mag doorgang vinden. De sanctiecommissie van de Verenigde Naties, waarin de vijftien leden van de Veiligheidsraad vertegenwoordigd zijn, moet beslissen of de omstandigheden in Irak of Koeweit een zending rechtvaardigen. Tot dusver is alleen aan India toestemming gegeven om hulpgoederen te verschepen naar de Iraakse havenstad Basra ten behoeve van Indiers en andere buitenlanders die niet uit Irak weg kunnen. (Reuter)