Amerikanen en Britten helpen bij kernongeval

DEN HAAG, 16 okt. Als er ongelukken gebeuren met Amerikaanse kernwapens die in Nederlandse militaire complexen zijn opgeslagen, kunnen de Nederlandse autoriteiten op onmiddellijke technische bijstand van Amerikaanse en Britse kant rekenen. Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer tijdens het overleg van minister Alders (milieubeheer) en minister Dales (binnenlandse zaken) over de nota kernongevallenbestrijding.

Alders vertelde de vaste kamercommissies voor binnenlandse zaken en milieubeheer niet in welke gemeenten kernwapens opgeslagen zijn en ook niet om welke aantallen het gaat. Wel zei hij dat het ministerie van defensie aan (een geheimblijvend aantal) gemeentebesturen richtlijnen zal geven over hoe ze moeten handelen bij ontploffing van Amerikaanse nucleaire wapens. De richtlijnen staan nog niet vast. Defensie is daarover nog in gesprek met de VS en met Groot-Brittannie.

Bij het overleg over de nota kernongevallenbestrijding bleek dat de Tweede Kamer zich met de inhoud daarvan en met de manier van aanpak bij eventuele rampen in de kerncentrales zoals die in Dodewaard en Borssele, kan verenigen. De nucleaire energievoorziening is volgens de PvdA-fractie niet veilig genoeg te noemen. Kamerlid Feenstra (PvdA) adviseerde de ministers daarom aan de bevolking in een straal van 25 kilometer rond Dodewaard en 60 kilometer bij Borssele al op voorhand jodiumtabletten ter beschikking te stellen. Bij een atoomramp zouden die de opname van radioactief jodium in de schildklier beperken. Ook de CDA-er Lansink vindt vroegtijdige verstrekking een redelijke zaak. In ieder geval zou er volgens hem ook uitvoerige voorlichting moeten worden gegegeven over het gebruik van jodiumtabletten door volwassenen en kinderen. Minister Alders zei deze wens door te zullen geven aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid).

Het Kamerlid Tommel (D66) vroeg Dales en Alders hoe de overheid de paniek in geval van ongelukken met kerncentrales wil beperken. Tommel vreest dat de mensen in dat geval zo snel mogelijk het rampgebied willen verlaten waardoor de hulpverlening chaotisch wordt. Minister Dales zei daarop dat het de overheid vooral om voorlichting gaat. Tomnmel, duidend op het uitbreken van de Golfcrisis toen vrijwel het hele Nederlandse kabinet met vakantie was, zei bovendien te hopen dat kernrampen rekening houden met de vakanties van ministers.

Alders vond dat een flauwe opmerking. Hij verzekerde het kamerlid dat de essentiele functionarissen dag en nacht beschikbaar zijn in geval van een ramp. 'En ministers op vakantie moeten elke dag melden waar zij te bereiken zijn', aldus Alders.