Volledig herstel van band Iran en Irak

TEHERAN, 15 okt. Iran en Irak hebben gisteren volledige diplomatieke relaties hervat en de ambassades in de respectieve hoofdsteden heropend. Een Iraakse zaakgelastigde is al aan het werk gegaan, zijn Iraanse ambtgenoot zal dat spoedig doen. De normalisering van de onderlinge relaties kwam in augustus op gang nadat Irak, om in de nieuwe Golf-crisis troepen vrij te maken voor dienst aan andere fronten, Irans belangrijkste voorwaarden voor een regeling van de Golfoorlog had geaccepteerd. De gevechtsfase van de oorlog, die in 1980 begon, eindigde in augustus 1988 met een staakt-het-vuren. De beide ambassades waren overigens pas in oktober 1987 gesloten. Iran en Irak hebben daarnaast besloten een commissie in het leven te roepen die hervatting van de stopgezette uitwisseling van krijgsgevangenen moet bewerkstelligen. (Reuter, AFP)