Veel verzet tegen ontmanteling van de apartheid

JOHANNESBURG, 15 okt. De Zuidafrikaanse regering heeft met ingang van vannacht de Wet op de Gescheiden Voorzieningen afgeschaft. Aan de hand van deze wet werd de afgelopen 37 jaar aan zwarten de toegang ontzegd tot openbare faciliteiten.

Meer dan honderd gemeenteraden waarin de Conservatieve Partij een meerderheid heeft, zijn inmiddels een campagne begonnen om door het toepassen van gemeentelijke verordeningen zwarten de toegang tot publieke voorzieningen te blijven weigeren.

Het bestuur van de stad Springs, 50 kilometer ten oosten van Johannesburg, sloot zijn zwembaden liever dan ze met zwarten te moeten delen. Bethal, een stadje in Oost-Transvaal, heeft de prijs van een bibliotheek-abonnement voor niet-ingezetenen van de gemeente opgetrokken van acht tot 350 gulden. De zwarte woonoorden liggen buiten de gemeentegrens van Bethal. Op deze manier worden de zwarten, die over het algemeen lage inkomens genieten, uitgesloten van het gebruik van de bibliotheek.

Andere conservatieve gemeenteraden in Transvaal passen een verordening toe die hen de macht geeft 'ongewenste elementen' uit openbare ruimtes te weren. Zwarte organisaties hebben aangekondigd massale protestacties tegen de plannen van de conservatieve gemeentes te zullen lanceren.