Studie: Stijging van zee kost miljarden

DEN HAAG, 15 okt. Rijkswaterstaat heeft uitgerekend dat stijging van de zeespiegel als gevolg van klimaatsverandering vele miljarden aan dijkverbeteringen en -aanpassingen zal gaan kosten. Volgens een studie van de dienst getijdewateren van Rijkswaterstaat zou een zeespiegelstijging met 60 centimeter in honderd jaar twaalf miljard gulden aan kust- en dijkverhoging kosten. Dat blijkt uit een studie die morgen wordt gepubliceerd. De studie is gebaseerd op de verwachting dat de aarde de komende eeuw met een klimaatsverandering en temperatuurstijging van enkele procenten te maken krijgt. Als gevolg daarvan zullen de poolkappen minder groot worden en zal de zee- en oceaanspiegel met 35 tot 85 centimeter stijgen. Om de lager gelegen delen van Nederland voor overstroming te behoeden zouden niet alleen de zeeweringen versterkt moeten worden, maar moeten er ook super-gemalen worden gebouwd.