Streven naar eenheid Groep van Rio mislukt

LIMA, 15 okt. De belangrijkste landen van Latijns Amerika, verenigd in de 'Groep van Rio', zijn er niet in geslaagd het begin van economische en politieke eenheid te vormen als antwoord op de Europese eenwording en het ontstaan van andere machtsblokken in de wereld.

Evenmin hebben de presidenten van deze landen tijdens hun topconferentie, vorige week donderdag en vrijdag in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, een antwoord kunnen geven op de uitnodiging van de Amerikaanse president Bush om een vrijhandelszone in te stellen die zich uitstrekt van Alaska tot Vuurland. De Groep van Rio nam twee nieuwe landen op in haar gelederen: Bolivia en Paraguay.

Met een vertegenwoordiging van Midden-Amerika en de Caraibische statenorganisatie Caricom in de Groep van Rio heeft vrijwel heel Latijns Amerika nu een plaats gekregen in dit overlegorgaan op presidentieel niveau. Alleen Suriname en de Guyana's ontbreken, evenals het sinds 1988 als lid geschorste Panama.

Hoewel de presidenten geen woorden in daden hebben kunnen omzetten, toonden de deelnemers zich content over de uitkomsten van de vergadering. 'Wij kunnen nu namens Latijns Amerika praten met de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten', zei een tevreden gastheer, de Venezolaanse president Carlos Andres Perez, na afloop van de top.

In hun slotcommunique hebben de presidenten vastgelegd dat economische en politieke integratie nadere studie behoeft. Een commissie met vertegenwoordigers uit alle landen van de groep moet binnen drie maanden een rapport uitbrengen over concrete maatregelen, zoals fiscale en tariefmatige hervormingen. Het verschijnen van deze studie moet min of meer samenvallen met het bezoek dat president Bush in december aan een aantal Zuidamerikaanse landen brengt.

De presidenten hebben wel een aantal afspraken gemaakt over thema's in de marge. Zo besloten de presidenten onder meer dat de lidstaten zullen proberen de nationale wetten op elkaar af te stemmen waar het gaat om de bestrijding van de drugshandel in Latijns Amerika. Ze steunden het initiatief van president Perez voor een bijeenkomst van de OPEC (olieproducerende landen) en het Internationale Energie-agentschap over de mogelijkheden voor een stabiele internationale oliemarkt. De Latijns-Amerikaanse Energie-organisatie wordt gevraagd een plan op te stellen waardoor de energiebehoefte van alle landen in de regio kan worden veiliggesteld. Er komt een studie naar de oprichting van een Strategisch Investeringsfonds, dat moet worden gevoed uit de meeropbrengsten van de grondstoffen die de regio produceert. De bescherming van het milieu moet 'de hoogste prioriteit' moet krijgen en de geindustrialiseerde wereld moeten hiertoe de belangrijkste impuls geven. Er komt een gecoordineerd Latijns-Amerikaans programma van noodhulp voor het door de aanhoudende droogte geteisterde Peru.

    • Reinoud Roscam Abbing