Rotterdam wil klein afval exporteren naar Frankrijk

ROTTERDAM, 15 okt. De Rotterdamse reinigingsdienst Roteb heeft bij het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu een vergunning aangevraagd voor de export van Klein Chemisch Afval (KCA) naar Frankrijk. De Roteb kampt met grote opslagproblemen.

De vergunning is aangevraagd voor de minst gevaarlijke fractie uit het KCA: verfresten en resten oplosmiddelen. Die zouden na een voorbehandeling door het particuliere bedrijf ARF bij Maubeuge zonder milieubezwaren kunnen worden verbrand in draaitrommelovens. Roteb-medewerkers hebben de verwerkingstechniek van ARF ter plekke in ogenschouw genomen. Een beslissing van het ministerie wordt binnen twee weken verwacht.

De Roteb is een van Nederlands grootste inzamelaars van KCA. De dienst kreeg als 'plichtgebied' bijna de hele provincie Zuid-Holland. KCA wordt gedefinieerd als chemisch afval waarvan per bedrijf en per stof per maand niet meer dan 200 kilo wordt aangeboden. Het omvat ook huishoudelijk chemisch afval, zoals batterijen, verfresten, resten cosmetica en fotochemicalien, medicijnen en bestrijdingsmiddelen.

De inzameling van KCA is een succes, het aanbod is in twee jaar vertienvoudigd, een ontwikkeling waarop de verwerking niet is ingericht. Alle inzamelaars kampen daardoor al geruime tijd met opslagproblemen. Een belangrijk deel van het afval wordt daarom nog steeds naar de stortplaats van Schonberg in de voormalige DDR gebracht.

Het KCA dat Roteb verzamelt, wordt grotendeels verwerkt door AVR Chemie bij Rozenburg die het in twee draaitrommelovens verbrandt. Ook AVR Chemie, die een derde oven in aanbouw heeft, kampt met opslagproblemen. De afvoer van een grote partij ingezamelde batterijen naar de C2-deponie op de Maasvlakte bracht weinig soelaas. Het streven van de Roteb is AVR Chemie minder te belasten met tamelijk ongevaarlijk KCA dat zonder veel risico's elders kan worden verwerkt.