Peter Laanen

Peter Laanen is niet langer ere-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond. De reden daarvan is een conflict tussen de KNBSB en het bureau Top Sports Marketing, waarvan Laanen sinds 1 augustus directeur is, over toegezegde sponsorbedragen tot een half miljoen gulden waarvan nog niets is gerealiseerd. Laanen is van mening dat het ere-voorzitterschap een belemmering is in zijn contacten met de KNBSB.