Onderhandelaars somber over Gatt

GENEVE, 15 okt. De kans is groot dat in december bij de afsluiting van de zogenoemde Uruguay-ronde over liberalisering van de wereldhandel alleen overeenstemming is bereikt over een raamwerk voor verdere onderhandelingen. De technische details in het kader van de GATT, de Algemene overeenkomst over tarieven en handel, zouden in dat geval volgend jaar nader worden uitgewerkt.

Tot deze conclusie komen deelnemers aan informeel overleg in het Canadese St. John tussen de vier grootste handelsblokken: de EG, de VS, Japan en Canada. In dit overleg zijn de onderlinge tegenstellingen nog eens bevestigd. De onderhandelaars hebben zich neegelegd bij een matig resultaat van de vier jaar geleden in Punta del Este, Uruguay, begonnen inspanningen om de wereldhandel vrij te maken.

In St. John op Newfoundland, zes weken voor de beslissende vergadering in Brussel, overheerste de stemming dat de honderd deelnemende handelsnaties bij het begin van de Uruguay-ronde mogelijk te ambitieus zijn geweest. EG-commissaris Andriessen (buitenlandse betrekkingen) zei ervan overtuigd te zijn dat niet alle problemen voor december uit de weg kunnen worden geruimd. Andriessen: 'Dit is de meest ambitieuze poging de wereldhandel te liberaliseren. Laten we voorkomen het slachtoffer te worden van onze eigen ambities.'.

De oorspronkelijke opzet was de handelsbelemmerende douanetarieven met ten minste een derde te verlagen. Ingewijden vrezen nu dat de uitkomst van 'Brussel' veel minder concreet zal zijn en alleen grote lijnen zal aangeven voor een beginselovereenkomst die erop gericht is alle concurrentievervalsende maatregelen in tarieven om te zetten en subsidies stelselmatig af te breken.

Pag.11: Vervolg

    • Willem Offenberg