Nederlandse regering zal Hongarije steunen bij toenaderingtot EG

DEN HAAG, 15 okt. Nederland heeft Hongarije 'volledige steun' toegezegd in zijn pogingen op zo kort mogelijke termijn een associatieverdrag met de EG te bereiken. Dat heeft de Hongaarse premier, Jozsef Antall, gezegd na afloop van een eendaags bezoek - afgelopen vrijdag - aan ons land, het eerste in de geschiedenis van de Nederlands-Hongaarse betrekkingen.

Hongarije wil, liefst al per 1 januari 1992, een associatieverdrag met de EG, om in de tweede helft van de jaren negentig volledig lid te worden. De plaats van Hongarije in Europa vormde een van de belangrijkste onderwerpen van gesprek van Antall met zijn Nederlandse ambtgenoot Lubbers en minister Van den Broek van buitenlandse zaken. Antall zei te hopen op Nederlandse steun bij de afschaffing van discriminerende maatregelen van de EG tegen Hongarije. Voor het lopende jaar zijn quotabeperkingen ten aanzien van de Hongaarse export naar de EG opgeheven; de looptijd van die tegemoetkomingen loopt echter spoedig af.

De Hongaarse premier deed in zijn besprekingen met Lubbers en Van den Broek en in die met minister van economische zaken Andriesen een dringend beroep op de Nederlandse regering, haar medewerking te verlenen bij de stimulering van Nederlandse investeringen in Hongarije. 'Nederland behoort tot de eerste vier of vijf investeerders in de wereld. Men zou hier ook eens aandacht kunnen besteden aan het investeren in Midden- en Oost-Europa, ' aldus Antall. Hij onderstreepte dat elk Westers land dat hij bezoekt de Hongaren telkens weer oproept tot het handhaven van de binnenlandse stabiliteit bij de transformatie naar een vrije markt-economie. Volgens Antall moet het Westen de Hongaren daar evenwel ook bij helpen:

'Het is ondenkbaar dat Hongarije zijn crisis oplost zonder Westerse hulp. De wereld verwacht van Hongarije en Oost-Europa stabiliteit, maar zonder investeringen blijft die regio niet stabiel. Het is in het belang van heel Europa dat mijn land kan werken aan de economische wederopbouw. Als we niet slagen, kunnen sociale problemen tot politieke spanningen leiden. Het proces van de verpaupering kan makkelijk een proces van sociale emigratie van Oost naar West op gang brengen. We kunnen zelfs een situatie bereiken waarin men in het Westen met enige nostalgie terugdenkt aan het IJzeren Gordijn. Dat zou de Europese solidariteit aanzienlijk verzwakken, ' aldus de Hongaarse premier. Hij voegde daar echter aan toe van zijn Nederlandse gesprekspartners te hebben begrepen dat 'Nederland de Hongaarse integratie in Europa zal ondersteunen.'

Niet bekend