Japanse banken lenen minder uit

ROTTERDAM, 15 okt. De Japanse banken, de grootste internationale financiers, hebben het afgelopen kwartaal in Londen minder uitgeleend. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van de centrale bank van Engeland.

De cijfers stroken met berichten dat Japanse banken terughoudender worden met hun kredietverlening. Een aantal banken zou de kredietverlening zelf inkrimpen omdat de als dekking benodigde reserves door de beurscrisis in Tokio sterk zijn aangetast. De meeste Japanse banken voldoen niet meer aan internationale dekkingsvereisten.

De uitstaande leningen van Japanse banken aan Groot-Brittannie (overheid, bedrijven en gezinnen) slonken met 1,4 procent van 34,7 miljard pond (115 miljard gulden) in het tweede kwartaal naar 34,2 miljard pond (113,5 miljard gulden) in het derde kwartaal. Volgens een woordvoerder van de Bank of England was begin dit jaar nog sprake van een scherpe stijging (4,5 procent) van 33,2 miljard pond in het eerste kwartaal naar 34,7 miljard in het tweede kwartaal. De Japanse banken beheersen acht procent van de Engelse markt en verzorgden eind 1989 eenderde van alle internationale leningen in de wereld.

De leningen van Amerikaanse banken aan Groot-Brittannie zijn eveneens geslonken van 32,2 miljard pond in het tweede kwartaal naar 31,7 miljard pond in het derde kwartaal. Net zoals de Japanse banken, is een aantal Amerikaanse banken terughoudender geworden met het uitlenen van geld. Oorzaak zijn onder andere hoge afschrijvingen op dubieuze leningen (vooral aan de Derde Wereld en in de onroerend goedsector) en de problemen die banken ondervinden bij het aantrekken van nieuw aandelenkapitaal.

In financiele kringen bestaat de vrees dat Amerikaanse en Japanse banken minder geld gaan uitlenen op een moment dat internationaal een groeiende behoefte aan krediet bestaat. Bovendien heeft de Bondsrepubliek, na Japan de belangrijkste internationale geldbron, sinds de val van de Muur veel geld voor de eigen economie nodig.