Historische initiatieven in binnen- en buitenland beloond; Gorbatsjov krijgt Nobelprijs

OSLO, 15 okt. Sovjet-president Michail Gorbatsjov krijgt de Nobelprijs voor de Vrede 1990. Het Noorse Nobelcomite heeft Gorbatsjov de prijs toegekend wegens zijn verdiensten bij de beeindiging van de Koude Oorlog, de omwenteling in Oost-Europa en 'de grotere openheid' die hij de Sovjet-samenleving heeft gebracht, zo is vanochtend in Oslo bekendgemaakt.

Gorbatsjov, die waarschijnlijk ook vorig jaar een belangrijke kandidaat was toen ging de prijs naar de Dalai Lama wordt door het Nobelcomite vooral geprezen om zijn werk voor de vrede, een proces dat volgens het comite 'de wereldgemeenschap nieuwe mogelijkheden geeft om haar dringende problemen op te lossen'.

'Oude Europese naties hebben hun vrijheid herwonnen. De bewapeningswedloop heeft aan vaart verloren en we zien een stellig en actief proces in de richting van wapenbeheersing en ontwapening', zo stelde het comite in zijn verklaring. 'Geweldige veranderingen zijn aan de gang na zijn initiatieven', zei de voorzitter van het comite, Gidske Anderson.

De Sovjet-leider zelf verklaarde vanmidddag: 'Ik ben zeer ontroerd.' Hij zei dat hij de prijs niet zozeer als een persoonlijk succes beschouwde maar als een weerspiegeling van het belang van zijn hervormingsbeleid van perestrojka.

Het is voor het eerst sinds de Amerikaanse president Theodore Roosevelt de prijs ontving in 1906 dat deze wordt toegekend aan de leider van een grote mogendheid. Met de prijs, die op 10 december in Oslo zal worden uitgereikt, is dit jaar een bedrag gemoeid van vier miljoen Zweedse kronen, zo'n 1,3 miljoen gulden.

Anderson sloot niet uit dat het besluit om de onderscheiding aan de 59-jarige Gorbatsjov te verlenen tot kritiek zou leiden. 'Maar dat zou slechts normaal zijn', meende Anderson. De Noorse minister van buitenlandse zaken, Kjell Magne Bondevik, evenwel noemde de keuze van het comite een 'goede beslissing'. (Reuter, AP, AFP)

Pag.9: Hoofdartikel