CDU en CSU winnen Duitse verkiezingen

BONN, 15 okt. De Duitse regeringscoalitie van CDU/CSU en FDP heeft een grote overwinning behaald bij de verkiezingen in Beieren en de vijf nieuwe Oostduitse deelstaten.

De coalitie heeft daardoor gisteren een kleine meerderheid heroverd in de vergrote Bondsraad, het mede-wetgevend lichaam waarin de deelstaten zijn vertegenwoordigd. De krachtsverhouding in de Bondsraad wordt nu 35-33 in het voordeel van de door de CDU/CSU geregeerde deelstaten. Tot dusver was dat 27-18 in het voordeel van de SPD.

Binnen en buiten de coalitie in Bonn wordt dit resultaat vooral gezien als een persoonlijke triomf van kanselier Helmut Kohl, die de afgelopen weken met tientallen spreekbeurten in Beieren en in Oost-Duitsland zeer actief heeft meegedaan aan de verkiezingscampagnes.

Kohl zelf sprak gisteravond heel voorzichtig van 'een goede uitgangspositie' voor de Bondsdagverkiezingen op 2 december. Hij zei zich bewust te zijn van de 'grote persoonlijke verantwoordelijkheid' die de kiezers hem gisteren op de schouders hebben gelegd. Zijn vreugde bleek misschien nog wel het duidelijkst toen hij zijn ondervragers voor de televisie vroeg: 'Wie van de journalisten had deze uitslagen een jaar geleden willen voorspellen?'

Oskar Lafontaine, de kanselierskandidaat van de SPD, gaf gisteravond de nederlaag van zijn partij toe. Hij zei 'teleurgesteld' te zijn maar meende dat er tot 2 december 'nog veel kan veranderen'.

De CDU werd in vier van de vijf Oostduitse Lander de grootste partij, in Saksen gaat zij alleen regeren. Alleen in Brandenburg werd de SPD de sterkste. In Saksen behaalde de kandidaat-premier van de CDU, Kurt Biedenkopf, met 53,8 procent de absolute meerderheid. In deze grootste Oostduitse deelstaat kwam de SPD-kandidate, mevrouw Anke Fuchs, fractiesecretaris in de Bondsdag, er niet aan te pas, dit ondanks een winst van vier procent (tot 19,1) ten opzichte van de Volkskammer-verkiezingen van 18 maart.

Mevrouw Fuchs wenste de 60-jarige jurist en econoom Biedenkopf, die in 1977 door Kohl werd gewipt als secretaris-generaal van de CDU, niet alleen geluk met zijn overwinning, zij bedankte hem ook voor zijn 'faire campagne'. Dat 'Vordenker' Biedenkopf nog een lastig man voor de CDU-top in Bonn kan worden, bleek gisteravond opnieuw. Hij herhaalde geheel in strijd met het officiele CDU-standpunt dat hij belastingverhoging voor de financiering van de Duitse eenheid niet wil uitsluiten, 'tenzij het de Bondsregering alsnog lukt om zo'n honderd miljard mark per jaar op haar uitgaven te bezuinigen'. Van de Duitsers die in de vroegere Bondsrepubliek wonen (80 procent) mogen de Oostduitsers na veertig jaar DDR nu offers verwachten, zei Biedenkopf, die voorziet dat er nu een 'buitengewoon kritiek jaar' aan komt voor de Oostduitsers. 'Maar', zei hij, 'als alle Duitsers samenwerken kunnen we slagen'.

Pag.5: Vervolg

Pag.9: Hoofdartikel

    • J. M. Bik