Serners 'De Tijgerin' is intrigerende liefdesgeschiedenis; Een verbale krachtmeting

Schijn en werkelijkheid zijn moeilijk van elkaar te scheiden in De Tijgerin, een co-produktie van Southern Comfort en de Theaterunie. Wat het ene moment de realiteit lijkt, blijkt even later een illusoir denkbeeld dat deel uitmaakt van een vooropgezet plan. Bichette en Fec, de twee hoofdpersonen, spelen een superieur spel met als inzet hun liefde voor elkaar maar het is gedoemd te mislukken.

Ze houden van elkaar en om er zeker van te zijn dat hun relatie in de toekomst niet zal veranderen, besluiten ze net te doen alsof hun liefde in werkelijkheid niet bestaat, maar geensceneerd moet worden. Ze gaan zichzelf en hun liefde 'maken', zoals Bichette het noemt, met de nadruk op maken; liefde die op een andere manier ontstaat is in hun ogen volstrekt onmogelijk. Hun afspraak, uit verveling geboren, zorgt niettemin voor nieuwe impulsen in hun verhouding, wat aan Fec de schampere opmerking ontlokt dat Bichette er kennelijk in begint te geloven.

De Tsjechische auteur Walter Serner (omgekomen in 1943 in Theresienstadt) heeft met De Tijgerin een even ingewikkelde als intrigerende liefdesgeschiedenis geschreven waarin de twee figuren elkaar aantrekken en afstoten. Maar meer nog dan over het irrationele van de liefde, is het een verhaal over de macht van het woord, vormgegeven in een verbale krachtmeting. Bichette en Fec zijn wat dat betreft aan elkaar gewaagd. Ze slagen er telkens weer in elkaar op geraffineerde wijze met woorden te verleiden en te breken. Hun reacties zijn onberekenbaar en grillig, wat de toeschouwers voortdurend tot een geconcentreerde houding dwingt een knappe prestatie van Debbie Korper en Tom de Ket.

Soepel en vanzelfsprekend wisselt hun stem van ritme, volume en intonatie. Hun gesprekken en ruzies beginnen even abrupt als ze eindigen. In de stiltes die dan vallen voel je een tintelende spanning die tot ontlading komt zodra een van de twee de discussie hervat. In de regie van Paul Binnerts krijgen Korper en De Ket alle kans hun verleidingskunsten te vertonen; hun emoties zijn meeslepend en er valt bij tijd en wijle zelfs om te lachen.

Voorstelling: De Tijgerin van Walter Serner door Southern Comfort/ Theaterunie; vertaling: Ernst van Altena; bewerking en regie: Paul Binnerts spelers: Debbie Korper en Tom de Ket. Gezien: 4/10, Toneelschuur, Haarlem. Tournee t/m 23/11.

    • Noor Hellmann