Schauble gezien als kroonprins van Kohl

BONN, 13 okt. De gisteravond bij een aanslag zwaar gewonde Duitse minister van binnenlandse zaken Wolfgang Schauble (CDU) gold sinds enige maanden als politieke kroonprins van de 60-jarige kanselier Helmut Kohl. In Bonn was het een publiek geheim dat Kohl de 48-jarige Schauble na de parlementsverkiezingen van 2 december graag, als vervanger van de huidige conservatieve veteraan Alfred Dregger, fractieleider van de CDU in de Bondsdag wilde laten worden.

Met de 53-jarige kanselarij-minister Rudolf Seiters, CDU-secretaris-generaal Volker Ruhe en de ambtelijke adviseurs Ackermann en Teltschik behoort Schauble tot Kohls 'keukenkabinet' dat de afgelopen twaalf maanden de nationale en internationale Duitse politiek van de kanselier hielp ontwikkelen en uitvoeren. Schauble speelde in dit politieke quintet een hoofdrol als eerste Westduitse onderhandelaar met de gewezen DDR. Hij ontwierp in besprekingen met de regering in Oost-Berlijn zowel het staatsverdrag dat de Duits-Duitse monetaire unie per 1 juli regelde als het lijvige eenwordingsverdrag dat de voorwaarden van de toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek omschreef. Binnen de CDU-top, waar doorgaans een harde anti-SPD-koers wordt gevaren, geldt Schauble als iemand die met de oppositie liefst consensus op hoofdzaken bereikt.

Wolfgang Schauble werd in 1942 geboren in Freiburg. In zijn geboorteplaats en in Hamburg studeerde hij rechten en economie, waarna hij ('71) fiscaal ambtenaar werd in de deelstaat Baden-Wurttemberg. Van 1978 tot 1984 was hij advocaat in Offenburg. Hij werd in 1961 lid van de CDU-jongerenorganisatie en in '65 van de CDU. Tussen 1970 en 1982 bekleedde Schauble in Baden-Wurttemberg allerlei regionale CDU-bestuursfuncties, lid van de Bondsdag werd hij in 1972.

In 1984 maakte kanselier Kohl hem kanselarij-minister. Dat zou Schauble blijven tot hij in april 1989, bij een reconstructie van Kohls kabinet, werd gevraagd om minister van binnenlandse zaken te worden. Schauble is sinds 1969 getrouwd, hij is vader van vier kinderen.

    • J. M. Bik