Rotterdam steunt afspraken over sociale vernieuwing

ROTTERDAM, 13 okt. Burgemeester en wethouders van Rotterdam zullen de gemeenteraad op korte termijn voorstellen alsnog het convenant met het Rijk over de sociale vernieuwing te bekrachtigen.

Het Rotterdamse college heeft dit gisteren besloten nu premier Lubbers heeft laten blijken te zullen afzien van de voorgenomen bezuiniging van 43 miljoen gulden op de stadsvernieuwing.

Rotterdam heeft het convenant al getekend, maar burgemeester en wethouders besloten begin september dit niet voor bekrachtiging aan de raad voor te leggen. Toen werd namelijk bekend dat het kabinet op de stadsvernieuwing wilde bezuinigen. Rotterdam ziet stadsvernieuwing als een belangrijke pijler van de sociale vernieuwing.

PvdA en VVD hebben deze week tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer aangedrongen op het terugdraaien van de bezuiniging. Premier Lubbers heeft in antwoord daarop laten weten dat het kabinet bereid is voor die druk te willen zwichten. De zaak moet dan volgens hem terugkomen bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk volkshuisvesting in de Kamer. Voor het college van Rotterdam is die toezegging voldoende om de raad voor te stellen het convenant zo spoedig mogelijk te bekrachtigen.

Binnen het college was al enige tijd onenigheid over het voorstel om af te zien van afspraken met het Rijk over sociale vernieuwing. Rotterdam zou, als het aan de weigering om het convenant niet te bekrachtigen zou vasthouden, 125 miljoen gulden subsidie in het kader van sociale vernieuwing mislopen.

In het protest tegen de kortingen op het stadsvernieuwingsfonds stond Rotterdam overigens niet alleen. Ook de andere grote steden protesteerden heftig tegen de voorgenomen bezuinigingen van staatssecretaris Heerma maar gingen in dat protest niet zover als Rotterdam.