Reorganisatieplannen ministeries O en W en WVC

De reorganisatieplannen die binnen de ministeries van onderwijs en wetenschappen en van WVC bestaan maken deel uit van de operatie 'Grote efficiencyverbetering' bij de rijksoverheid waarvoor minister Dales (binnenlandse zaken) begin oktober het startsein heeft gegeven. Hoe de operatie moet plaatsvinden en welke personele gevolgen zij zal hebben is nog niet duidelijk en moet nog met de secretarissen-generaal van de dertien departementen worden besproken.

Wel staat vast dat het daarbij, in tegenstelling tot de afslanking uit de jaren 1986-1990 waardoor het ambtenarental met de 'kaasschaafmethode' officieel met 16.000 werd verminderd, niet meer alleen om 'lagere ambtenaren' zal kunnen gaan. De Tweede Kamer heeft er namelijk in maart en juni sterk bij minister Dales op aangedrongen om de ambtelijke toppen die er eerder 'voortreffelijk in waren geslaagd zichzelf te ontzien', bij verdere afslanking niet te ontzien.

Na de scherpe kritiek uit de Kamer besloot Dales om voor haar grote efficiency-operatie raad te vragen bij de Adviescommissie Rijksdienst, die onder voorzitterschap staat van ir. P. C. de Man, secretaris-generaal van het ministerie van defensie. Volgens deze commissie zijn er ingrijpende veranderingen in de rijksdienst nodig om de bureaucratie terug te dringen en om met minder ambtenaren efficienter te kunnen werken. Verwacht wordt dat deze ingreep veel tijd zal kosten. Om die reden had de commissie de minister van een uitvoerig tijdschema voor de periode juli 1990 tot mei 1991 voorzien.

Dales loopt daarmee al niet meer in de pas. Met het gevolg dat haar operatie om de efficiency van het rijksapparaat grootscheeps te verbeteren drie maanden later begint dan de commissie had voorgesteld. Volgens Dales gaat het er bij de operatie vooral om dat die zoveel oplevert dat daarmee de reorganisatie van de politie en van de rechterlijke macht kan worden gefinancierd.