'Opheffen Filmkeuring groot gemis'

DEN HAAG, 13 okt. Afschaffen van de Filmkeuring leidt tot 'een groot gemis'. Dat zegt J. Brons, een van de veertig leden tellende officiele commissie die Nederlandse films beoordeelt.

Zoals gisteren bekend werd is opheffing van het bureau Nederlandse Filmkeuring van het ministerie van WVC een van de maatregelen waarmee een projectgroep van het ministerie binnen vijf jaar 870 arbeidsplaatsen wil schrappen. Met de filmkeuring is op de WVC begroting een bedrag van vier ton gemoeid.

'Wie de Filmkeuring wil opheffen moet eerst de wet veranderen', stelt Brons. Volgens deze 'Wet op de filmvertoningen' die in 1977 de Bioscoopwet uit 1926 verving beoordeelt een commissie of een film 'al dan niet schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van twaalf, onderscheidenlijk zestien jaar'. Deze commissie beoordeelt niet langer alle films die in Nederlandse bioscopen te zien zijn. Van de driehonderdvijftig films die jaarlijks in premiere gaan, worden er omstreeks honderd door de distributeur ter keuring aangeboden. Niet-gekeurde films zijn automatisch slechts toegankelijk voor personen van zestien jaar en ouder. Gekeurde films kunnen het predikaat AL (Alle leeftijden) krijgen, wanneer de film een bepaalde mate van geweld niet te boven gaat, of '12' wanneer de film zich beperkt tot het tonen van seksualiteit.

Als er al bezuinigd kan worden is het volgens Brons in het relatief kleine ambtenarenapparaat op het departement. De directeur-secretaris van de Filmkeuring bij WVC, C. Crans, was onbereikbaar voor commentaar.

Brons zegt de indruk te hebben dat de behoefte aan filmkeuring de laatste jaren eerder is gestegen dan gedaald: 'Afschaffen dreigde al langer, maar wij zouden het werkelijk een groot gemis vinden, want we krijgen het juist steeds drukker, niet met het formele keuren maar omdat men behoefte heeft aan informatie, bijvoorbeeld over de films die worden verhuurd in de videotheken. De producenten hebben aangeboden zelf deze informatie bij de banden te leveren, maar men betrekt die liever van een onafhankelijke instantie. Daarom zijn we al enige tijd bezig met het sluiten van een overeenkomst met de distributeurs van videofilms'.