Minister weg in Turkije na conflict met Ozal

ATHENE, 13 okt. Zoals al enige dagen werd verwacht, heeft de Turkse minister van buitenlandse zaken professor Ali Bozer gisteren zijn ontslag ingediend. Premier Akbulut, die in eerste instantie het ontslag niet wilde aanvaarden, benoemde later op de dag ex-minister van financien Ahmet Kurtcebe Alptemocin in als opvolger. (Bozer, pas sinds februari in functie, was in aanvaring gekomen met president Ozal. Deze had de laatste weken Bozers misnoegen opgewekt met zijn eigenmachtig buitenlands beleid.

De druppel was overgelopen toen Bozer tijdens een recent bezoek van Ozal aan de Verenigde Staten niet werd toegelaten bij de ontmoeting met president Bush, hoewel de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Baker er wel bij mocht zijn. Maar al in een eerdere fase had de bewindsman laten blijken, zich gepasseerd te voelen en niet geheel in te stemmen met de politiek van totale trouw aan de lijn van Washington, die Ozal sinds het begin van de Golf-crisis volgt.

Het ministerie van buitenlandse zaken was ook niet geraadpleegd toen de president vorige maand in het parlement een resolutie liet aannemen waarin de regering volmacht kreeg, Turkse troepen in een noodtoestand naar het buitenland te sturen of buitenlandse troepen op Turkse bodem te legeren. Dit voorjaar was Mesut Yilmaz om gelijksoortige redenen als minister van buitenlandse zaken afgetreden, maar Bozer die hem opvolgde, gold als een trouw uitvoerder van Ozals richtlijnen.

Alptemoci gi geldt als een vertrouweling van Ozal. Bovendien worhij beschouwd als een Irak-deskundige.

    • Frans van Hasselt