Meningsverschil tussen d'Ancona en Lubbers over voorzitter NOS

DEN HAAG, 13 okt. Minister-president Lubbers en minister d'Ancona van WVC hebben een fors meningsverschil over de benoeming van een nieuwe voorzitter voor de NOS.

De minister van WVC vindt drs. M. de Jong, voormalig hoofddirecteur van de krantenuitgeverij Perscombinatie in Amsterdam, het meest geschikt voor deze functie, die vrij is sinds het vertrek van de CDA'er drs. J. van der Reijden naar het Veronica-bestuur.

Lubbers acht evenwel zijn partijgenoot drs. Hans de Boer, nu nog secretaris-generaal op het ministerie van WVC, de meest aangewezen kandidaat. Bovendien heeft De Boer, anders dan De Jong, zelf naar die functie gesolliciteerd.

Uiteindelijk zal d'Ancona de nieuwe voorzitter moeten benoemen nadat de kandidaten een gesprek hebben gehad met de vertrouwenscommissie uit het NOS-bestuur. In het verleden is de mening van deze commissie meestal genegeerd.

Het voorzitterschap van de NOS wordt in Den Haag (op het ministerie van WVC en op het Binnenhof) en in Hilversum gezien als een politieke benoeming. De Partij van de Arbeid geeft derhalve de voorkeur aan een NOS-voorzitter uit de eigen gelederen. Juist op dit punt doen zich in de ingewikkelde kwestie enkele complicaties voor.

Vanuit de PvdA is Andre van der Louw naar voren geschoven. Hij heeft ervaring met de omroep door zijn functie als voorzitter van de mediaraad. De minister meent echter dat de NOS met het oog op de veranderingen in medialand eerder behoefte heeft aan iemand met grote kwaliteiten op het gebied van management. Vandaar haar voorkeur voor De Jong, die in l989 de Perscombinatie verliet.

Pag.3: Vervolg

    • Harm van den Berg