Geen ultralichte vliegtuigjes in Wieringermeer

DEN HAAG, 13 okt. De Raad van State heeft gisteren het gebruik van een vliegveld voor ultralichte vliegtuigjes in de Wieringermeer verboden. Dat gebeurde op verzoek van een aantal milieu-organisaties, de provincie Noord-Holland en omwonenden. Zij waren in beroep gegaan tegen een in augustus genomen besluit van de Rijksluchtvaartdienst om de voor het vliegveld vereiste ontheffing in het kader van de luchtvaartwet te verlenen. Zij hadden de Raad van State daarbij verzocht het ontheffingsbesluit met onmiddellijke ingang te schorsen in afwachting van de beroepsprocedure. De milieu-organisaties hebben bezwaar tegen het vliegveld omdat het vliegen met ultralichte vliegtuigjes lawaai en stank veroorzaakt en schade aanricht aan de natuur. Zij baseren hun stelling op een onderzoek van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer.