CDA-symposium: blaas middenveld weer nieuw leven in

DEN HAAG, 13 okt. - In het tweede decennium van zijn bestaan moet het CDA zich concentreren op de revitalisering van het maatschappelijk middenveld. De huidige crisis in de samenleving is een gevolg van doorgeschoten individualisme waardoor een leemte is ontstaan tussen het individu en de overbelaste overheid.

Deze boodschap gaf de directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, mr. J. J. A. M. van Gennip, gisteren mee aan zijn partij op het symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Christen Democratisch Appel. Tijdens het drie dagen durende symposium praten christen-democraten uit binnen- en buitenland over de betekenis van de christen-democratische politiek voor de komende tien jaar in een integrerend Europa.

De directeur van het Wetenschappelijk Instituut meent dat de samenleving moet erkennen dat 'een leefpatroon wat zich concentreert op contacten en communicatie met gelijken, in prestatie, in inkomen en in de bloei van hun leven, laat de contacten met minder validen, minder rijken en vooral de verticale relaties tussen de generaties afsterven '. Door de individualisering is de overheid overbelast geraakt en 'dumpplaats geworden van individuele en collectieve problemen, door armen- en rijken'. Volgens Van Gennip is de huidige crisis in de politiek daardoor eigenlijk een crisis van de cultuur.

'Het tekortschieten van de overheid is daarom volgens hem niet op de eerste plaats een bestuurlijk probleem dat in een handomdraai is op te lossen door bevoegdheden van de staat over te dragen aan andere organen in de samenleving.' Hij wees erop 'dat dezelfde houding van doorgeschoten individualisme er ook mede de schuld van is dat zovele organisaties aan bloedarmoede lijden'.

Om dat maatschappelijk middenveld weer nieuw leven in te blazen moet volgens Van Gennip het waarden- en normenpatroon worden beinvloed in de richting van meer sociale betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en minder hebzucht. 'Dat is een zaak die niet alleen of op de eerste plaats vanuit de politiek gesignaleerd dient te worden. Het is een zorg van de gemeenschap en haar organen zelf.'