Bonden vol begrip voor besparingen die KLM wil

AMSTERDAM, 13 okt. De vakbonden bij de KLM hebben gematigd gerageerd op de maatregelen die de luchtvaartmaatschappij wil nemen om haar kostenniveau te verlagen. De effectenbeurs reageerde nauwelijks op het nieuws.

De KLM, die dit jaar afstevent op rode cijfers, maakte gisteren bekend over drie jaar minimaal 400 miljoen gulden te willen bezuinigen. Dit zou onder meer moeten worden bereikt door 500 arbeidsplaatsen en onrendabele routes te schrappen en flexibeler te werken. Daarnaast dient de produktiviteit jaarlijks 4 procent te stijgen door een doelmatiger inzet van mensen en materieel.

De vakbonden vinden de maatregelen bij de KLM meevallen. Ze rekenden op een groter verlies aan banen. Wel wijzen ze erop dat de KLM uitgaat van vrij rooskleurige groeicijfers in de luchtvaart (6 a 7 procent). 'Als die groei achterblijft, komt het KLM-scenario in gevaar. Dan worden de beoogde kostenbesparingen niet gehaald', aldus J. de Rooy van de Unie burgerluchtvaart, onderdeel van de Unie BLHP.

Ook bestuurder E. Aarts van de Vervoersbond CNV vreest dat de luchtvaart het de komende jaren niet makkelijker krijgt door de gestegen brandstof- en verzekeringskosten. Hij vraagt zich af welke gevolgen dat verder voor de werkgelegenheid bij de KLM zal hebben.

Bestuurster J. Smeets van de Vervoersbond FNV zegt dat de kostenreductie bij de KLM noodzakelijk is en stelt dat het bedrijf 'geen paniekvoetbal' heeft gespeeld. Wel houdt ze enige reserve, omdat gedwongen ontslagen niet expliciet zijn uitgesloten.

De drie vakbonden zijn eensgezind over de beoogde produktiviteitsverhoging: ze vrezen dat die tot een groter verzuim leidt. Op dit moment ligt het verzuim bij de KLM ruim boven het landelijk gemiddelde van zo'n 8 procent. De Rooy betwijfelt daarnaast de haalbaarheid van vier procent meer produktiviteit. 'De afgelopen jaren is het nauwelijks gelukt een tot drie procent te halen.'