Ambtenaren van WVC wachten rustig af

RIJSWIJK, 13 okt. 'Veel ambtenaren zijn mistroostig het weekeinde ingegaan, er onstaat een boel onrust. En dat terwijl een idee is gelanceerd dat bij wijze van spreken morgen door een ander idee kan worden vervangen. Er zijn nog lang geen keuzes gemaakt.'

J. G. H. van Hinsberg, bestuurder van de vakbond AbvaKabo, is geirriteerd na het uitlekken van een intern stuk op het ministerie van WVC. Daarin worden voor de komende vijf jaar grondige veranderingen voorgesteld, waaronder het verzelfstandigen, afstoten en beeindigen van taken. De vakbonden hebben er geen boodschap aan.

'Er is nog een zeer lang traject te gaan', constateert Van Hinsberg. 'Het lijkt nu alsof er grote personele problemen ontstaan en dat al vaststaat welke plannen in uitvoering worden genomen. Daar is geen sprake van. Voor de ideeenvorming over de grote efficiency-operatie worden de komende maanden op de departementen suggesties aangedragen. De beeldvorming die nu ontstaat is een verwerpelijke.'

Voorlopig is de AbvaKabo-bestuurder niet van plan om bij WVC aan de bel te trekken en opheldering te vragen over het interne stuk. 'Als je over elke suggestie en elk idee een discussie zou moeten aangaan, stop je heel wat energie in zaken die tot niets leiden.'

In het stuk dat op het ministerie van WVC circuleert, wordt onder meer voorgesteld om onderdelen van het departement te verzelfstandigen. Voorbeelden zijn het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de 21 Rijksmusea. Secretaris-generaal H. de Boer heeft al laten weten dat de ambtelijke top het voorstel op dit punt onvoldoende onderbouwd acht. De huidige directoraten-generaal zouden moeten worden omgevormd tot vier nieuwe. Door verzelfstandiging, afstoting en beeindiging van onderdelen van het departement zou er volgens het voorstel binnen vijf jaar een kernministerie met 1.185 arbeidsplaatsen ontstaan. Van de nu ruim 7.000 arbeidsplaatsen zouden er door de operatie 870 verdwijnen.

Het interne stuk is donderdag door de ambtelijke staf naar de verschillende directies van het ministerie gestuurd. Ook de dienstcommissies, vergelijkbaar met ondernemingsraden, zijn er donderdag van in kennis gesteld. Op 19 november zal de ambtelijke staf het stuk bespreken. In dat overleg wordt bepaald in hoeverre het plan de basis kan vormen voor veranderingen.

Bij de bonden zijn gisteren verscheidene telefoontjes van verontruste leden binnengekomen. CFO-bestuurder D. de Beus kan niet anders dan meedelen dat de voorstellen zich in een prenatale fase bevinden. Ze zijn volgens hem verre van rijp voor discussie tussen departement en bonden. Dat neemt niet weg dat de CFO van de ambtelijke top van WVC om opheldering vraagt over de status van het interne stuk. Het antwoord zal niet anders zijn dan dat het stuk nog in alle lagen van het departement moet worden besproken. Keuzes zijn er niet gemaakt, zo wordt op het ministerie van WVC onderstreept.

De Beus: 'Het is onzin om bijvoorbeeld al over gedwongen ontslagen te praten. Maar dat neemt niet weg dat er hier en daar onrust ontstaat. Als je hoort dat je baan niet gegarandeerd is, word je nerveus'.

Vrijdagmiddag vier uur: een ambtenaar van het ministerie die het gebouw aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk verlaat, reageert gelaten op de berichten. 'Het staat momenteel zo ver van ons af en als ik het goed heb begrepen moet het voorstel nog zoveel stadia doorlopen dat we maar rustig afwachten. Het zou wat anders zijn geweest als er was gezegd dat er concrete plannen bestaan om op die en die afdeling een bepaald aantal mensen te ontslaan.'