Afgezant Perez moet rapporteren; Veiligheidsraad VNveroordeelt Israel

NEW YORK, 13 okt. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de afgelopen nacht, na ruim vier dagen vergaderen, unaniem besloten tot een veroordeling van de gewelddadige acties van Israelische veiligheidstroepen afgelopen maandag in Jeruzalem, waarbij 21 Palestijnen om het leven kwamen.

De VN-resolutie, die om tien voor twaalf lokale tijd werd aangenomen, vraagt een afgezant van secretaris-generaal Perez de Cuellar na een bezoek aan de bezette gebieden voor eind oktober zijn 'bevindingen en conclusies' aan de Veiligheidsraad te melden. De resolutie roept Israel op de inwoners van de bezette gebieden zorgvuldig te beschermen, zoals het verplicht is onder de Conventie van Geneve.

De bewoordingen van de resolutie en de verrassende unanimiteit zijn een overwinning voor de Verenigde Staten. De VS hadden de laatste dagen gepleit voor een harde veroordeling van Israel, maar zij wilden die veroordeling beperkt zien tot de handelingen van de veiligheidstroepen en gematigd hebben door vermelding van de uitlokking door Palestijnen. Zij wilden ook een vrijblijvend onderzoek door de Verenigde Naties zonder directe bemoeienis in het conflict tussen Palestijnen en Israel.

De Amerikaanse ambassadeur, Thomas Pickering, zei na de stemming voor alle duidelijkheid: 'Deze resolutie maakt duidelijk dat zij niet spreekt over het vredesproces in het Midden-Oosten, noch verandert zij op enige manier de rol van de Verenigde Naties daarin.'

De Israelische ambassadeur, Johanan Bein, sprak slechts enkele minuten, en was opvallend mild in zijn woorden. Hij betreurde het dat de VN niet de oorzaak van de gewelddadigheden had veroordeeld en zei dat de Veiligheidssraad 'was gevallen in de val die was gezet door Saddam Hoessein en zijn PLO-supporters'.

Veel van de elementen waarom de Arabische landen hadden gevraagd zijn ondergebracht in een niet-bindende verklaring van de voorzitter van de Veiligheidsraad. Daarin staat dat Jeruzalem onder de door Israel bezette gebieden valt dat wordt door Israel ten stelligste ontkend en dat de onderzoekscommissie aanbevelingen moet doen.

Donderdag was nog een grote meerderheid van de Veiligheidsraad voor een resolutie die een commissie met veel grotere bevoegdheden naar Israel had moeten sturen.

Die steun verdween gisteren, kennelijk omdat de niet-gebonden landen uiteindelijk meer hechtten aan de eenheid binnen de Veiligheidsraad dan aan een resolutie die een veto van de VS zou hebben uitgelokt. De ambassadeur van Maleisie, woordvoerder van de niet-gebonden landen, zei namens zijn eigen land: 'Wij hebben onze beslissing genomen om de geest van eensgezindheid in de Raad te behouden.'

    • Michiel Bicker Caarten