..!', wuiven de Conservatieven naar Major

BOURNEMOUTH, 12 okt. Het Conservatieve partijcongres in Bournemouth

ft, zoals al viel te verwachten, de Britse minister van financien John Major als zijn nieuwe lieveling in de armen gesloten. Hij is beslist, hij is beleefd en hij belooft betere tijden.

Gisteren was dat genoeg voor een staande ovatie en voor en na zijn toespraak tot het congres. Daaruit en uit het uitbundig handgeklap van Prime Minister Margaret Thatcher werd duidelijk dat hier, zo de goden het willen, Engelands toekomstige eerste minister stond.

Hij heeft Engeland Europa ingeleid (maar niet te ver) en hij heeft voor het eerst sinds jaren de rente verlaagd. 'John, hoe-oe... !', wuifde een mevrouw wanhopig in zijn richting, maar haar gewuif ging in een menigte van opgestoken armen verloren. John Major, als wist hij niet goed of zijn rol die van politicus dan wel die van matinee-idool moest zijn, zwaaide sinterklazig in alle richtingen.

In een toespraak, die geen enkel nieuw feit bevatte, herhaalde Major dat, naar zijn vaste overtuiging, de inflatie binnenkort scherp naar beneden zal gaan. (Vandaag werd bekend dat de inflatie in september is gestegen van 10,6 naar 10,9 procent op jaarbasis). Rentedalingen kunnen daarvan het gevolg zijn. Major hield zijn gehoor voor dat het volgende jaar de vruchten zal opleveren van het pijnlijk strakke anti-inflatoire beleid dat de regering nu moet voeren.

Hij gaf toe dat het achteraf gezien een vergissing is geweest om de consumptie te stimuleren na de beursval van oktober 1987, maar verdedigde het regeringsbeleid door te zeggen dat iedereen destijds bang was geweest voor een recessie.

Major herhaalde dat de recente toetreding van het pond sterling tot het Europees Monetair Systeem (EMS) niet meer dan een hulpmiddel is om de inflatie te bedwingen. Maar hij waarschuwde voor 'de misvatting' dat de Britse toetreding zou betekenen 'dat we op een weg zijn die onherroepelijk naar een enkele munteenheid leidt'. Het Britse plan voor het doen ontstaan van een harde Ecu 'is een betere reclame voor Europese integratie en houdt de Gemeenschap ook in de toekomst bijeen, hetgeen naar mijn mening van cruciaal belang is'.

    • Hieke Jippes