Wetsontwerp voor horen van anonieme getuigen

DEN HAAG, 12 okt. Minister Hirsch Ballin (justitie) zal spoedig een wetsontwerp aan de Tweede Kamer sturen dat het horen van getuigen regelt die anoniem blijven omdat zij zich ernstig bedreigd voelen door zware criminelen.

Voor de bewijsvoering voor delicten zullen getuigen alleen anoniem gehoord kunnen worden als hun identiteit en de betrouwbaarheid voldoende vaststaan en als duidelijk is dat zij werkelijk worden bedreigd. Verder moet de advocaat van verdachten aan zulke getuigen in ieder geval op een of andere manier (bijvoorbeeld schriftelijk of bijvoorbeeld in vermomming) vragen kunnen stellen.

Met zijn wetsontwerp, waarvan hij hoopt dat de Tweede Kamer het nog voor juni 1991 zal behandelen, sluit Hirsch Ballin aan bij uitspraken van het Europese hof van justitie en de Hoge Raad der Nederlanden (juli 1990). Evenals in deze uitspraken is vastgesteld dat er speciale waarborgen voor deze getuigen moeten gelden, stelt de minister voor dat het anonieme verhoor door een rechter-commissaris wordt gedaan.

In verband met de weigering van de rijkspolitie om een 'undercover-agent' voor de rechtbank in Middelburg als getuige te laten optreden hebben de Tweede Kamerleden J. Kohnstamm en G. J. Wolffensperger (D66) inmiddels vragen aan Hirsch Ballin gesteld. Zij willen weten of de minister het met de rechtbank eens is dat het zeer ernstig is dat de politie een eigen opvatting boven een rechterlijke uitspraak stelt. Zij willen ook weten of Hirsch Ballin bereid is het korps rijkspolitie nadere aanwijzingen te geven, 'opdat duidelijk is dat een dergelijke handelwijze niet kan worden toegelaten'.

Als een agent weigert om als getuige op te treden, zou hij zich niet alleen schuldig maken aan een strafbaar feit, maar is ook zijn werk voor niets geweest omdat een verdachte in dat geval vrijuit gaat. Dat bleek bij een vonnis van 21 september van de rechtbank in Middelburg.