Vacaturestop KLM, bezuiniging 400 mln

AMSTERDAM, 12 okt. Luchtvaartmaatschappij KLM (25.500 man) heeft een vacaturestop voor indirect personeel aangekondigd en zal de komende jaren 'kritisch' kijken naar zijn lijnennet. KLM wil zo de komende jaren 400 honderd miljoen gulden besparen.

'We streven er naar de verwachte groei in de komende jaren op te vangen met ongeveer hetzelfde personeelsbestand als op dit moment', aldus KLM-directeur drs. P. Bouw vanmiddag.

De aangekondigde vacaturestop betekent een reductie van het personeelbestand van KLM met ongeveer 3.000 werknemers ten opzichte van eerder gemaakte groeiplannen voor de komende jaren. Bouw sluit niet uit dat KLM zal besluiten om enkele, niet rendabele lijndiensten te schrappen.

Van het geplande bezuinigingsbedrag van 400 miljoen gulden, moet eenderde tot de helft komen uit personeelskosten. De rest van het bedrag moet komen uit verbetering van de efficientie in alle onderdelen van het bedrijf. Samengevat komen de plannen er op neer dat relatief minder mensen een hoger volume aan vervoer moeten realiseren. De KLM maakte vorige week bekend dit jaar een aanmerkelijk verlies te verwachten als gevolg van scherp gestegen verzekeringskosten en hoge brandstofprijzen en nadelige valuta-invloeden. In het eerste kwartaal van dit jaar, de maanden april-juni, was de winst al gedaald van 105 miljoen gulden (exclusief buitengewone baten) naar 28 miljoen gulden op een omzet van 1,7 miljard.

Eerder al maakte de luchtvaartmaatschappij bekend ingrijpend te reorganiseren omdat haar kostenniveau te hoog ligt. Besloten werd tot een nieuwe indeling van het bedrijf in drie divisies, die een grote eigen verantwoordelijkheid krijgen.

De KLM streeft naar versterking van haar positie in de wereldluchtvaart door samenwerkingsverbanden aan te gaan met buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. De deelnemingen in het Amerikaanse Northwest Airlines en het Belgische Sabena World Airlines, die de KLM vorig jaar bijna een miljard gulden kostten, hebben tot nog toe alleen verlies opgeleverd.