Sportongevallen kosten 750 miljoen

Sportongevallen kosten Nederland per jaar ten minste 750 miljoen gulden. Dit heeft de Stichting Consument en Veiligheid bekend gemaakt. Dat bedrag is onderverdeeld in medische- en verzuimkosten. De medische kosten zijn gemaakt voor de behandeling op de EHBO-afdeling in een ziekenhuis. Blessures die door huisarts of fysiotherapeut worden behandeld en slachtoffers die direct in het ziekenhuis zijn opgenomen zijn niet meegerekend. Uit het overzicht van zeven populaire sporten over de periode 1986-1989 blijkt dat voetbal verreweg de duurste sport is: veld- en zaalvoetbal nemen samen ruim 200 miljoen gulden aan medische kosten voor hun rekening, bijna de helft van het totaal voor alle sporten. Voetbal telt bijna een miljoen beoefenaars. Schaatsers staan onderaan in het rijtje medische kosten, deze worden voor 1989 geschat op 4,5 miljoen gulden. De gemiddelde medische kosten voor alle sporten per ongeval bedragen bijna 2000 gulden. In dit rijtje staat gymnastiek onderaan met 850 gulden. Veldvoetbal scoort hier ver boven het gemiddelde met 2.500 gulden.