Schut

De overneming van Schut (verpakkingsmaterialen) door de Haagse investeringsmaatschappij Halder gaat niet door. De besprekingen die eerder dit jaar zijn begonnen, zijn door Schut beeindigd nadat geen overeenstemming kon worden bereikt over de constructie waarop het Eerbeekse bedrijf zou worden ingepast. Halder leek voor Schut een aantrekkelijke partner, omdat deze kon zorgen voor een verbreding van het financiele draagvlak. Dit zou kunnen worden aangewend voor verdere uitbreidingsinvesteringen.

Volgens Schut-directeur Wensink is het bepaald niet zo dat Schut nu met zichzelf gaat leuren. Zowel de financiele als de marktpositie van het bedrijf is goed. Voor de autonome groei en voor vervangingsinvesteringen is de eigen draagkracht voldoende, terwijl een voor uitbreidingen eventueel noodzakelijk bankkrediet geen problemen zou opleveren. Hoewel Schut dus niet 'de boer opgaat' sluit Wensink niet uit, dat er zich op enig moment een interesssante mogelijkheid voor samenwerking zou kunnen voordoen.

Schut boekte in 1989 bij een omzet van fl.172 miljoen een nettowinst van fl.1,9 miljoen. Er werken bij het bedrijf ongeveer 640 mensen.