Rusland heeft minister van buitenlandse zaken

MOSKOU, 12 okt. Rusland, de grootste Sovjet-republiek, heeft nu ook zijn eigen minister van buitenlandse zaken. Gisteren heeft de Opperste Sovjet van de Russische republiek de 39-jarige Andrej Kozirev in die functie benoemd. Tot voor kort was de nieuwe minister werkzaam op het departement van buitenlandse zaken van Sovjet-minister Edoeard Sjevardnadze.

Kozirev is in 1951 in Brussel geboren. Hij studeerde in Moskou tot en met zijn kandidaatsexamen geschiedenis. Sinds een jaar was hij hoofd van het directoraat 'internationale organisaties' van Sjevardnadze's ministerie.

Kozirev krijgt tot taak om een zelfstandige Russische buitenlands politiek te voeren. Volgens hem zal zijn beleid breken met de 'ideologische stereotypen' en zal Rusland zoveel mogelijk in de 'Europese instituties' gaan participeren. Hij wenst zich daarbij geen beperkingen op te leggen. Het buitenlandse beleid van Rusland zal niet alleen betrekking hebben op de onderlinge verhoudingen binnen de Sovjet-Unie, waar nu gewerkt wordt aan een nieuw federaal verdrag, maar zal zich eveneens uitstrekken tot geheel Europa, Noord-Amerika, India, China en Japan. De economische rijkdom van Rusland, dat beschikt over het merendeel van de grondstoffen in de unie, zal daarbij worden ingezet.

Alleen een zelfstandig diplomatiek apparaat is volgens Kozirev nog niet aan de orde. Vooralsnog zal Rusland geen eigen ambassades openen, maar aparte Russische afdelingen vormen binnen de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Sovjet-Unie.

De benoeming van Kozirev is de zoveelste stap die Rusland buiten de unie om zet. Tussen de Russische republiek en de Sovjet-Unie is, sinds de verkiezing van Boris Jeltsin eind mei dit jaar tot president van Rusland, een competentiestrijd gaande. Die speelt zich hoofdzakelijk af op het economische terrein. Maar daarnaast strekt het gevecht zich ook uit tot formeel-juridische onderwerpen. Vandaag buigt het Russische parlement zich bijvoorbeeld over een nieuwe grondwet voor Rusland. Het concept daarvoor, opgesteld door een commissie onder de jeugdige sociaal-democraat Oleg Roemantsjev, houdt geen rekening met de onderhandelingen die nu nog worden gevoerd over het nieuwe unie-verdrag.