Rafsanjani boekt winst in Iran

NICOSIA, 12 okt. De verkiezingen in Iran voor de zogeheten Assemblee van Deskundigen, het hoogste religieuze college van het land, zijn geeindigd in een overwinning voor president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani en een groot aantal medestanders van hem die eveneens als gematigd gelden. Dit is gisteren bekendgemaakt.

Iets minder dan de helft van de 25 miljoen stemgerechtigden in Iran brachten maandag hun stem uit voor de verkiezingen voor de 83 leden van de Assemblee, die onder andere het gezag heeft de Opperste Leider van het land te kiezen of eventueel te ontslaan.

De meeste stemmen werden uitgebracht op Rafsanjani zelf, die zich in het grote district Teheran kandidaat had gesteld. Als tweede in Teheran eindigde Ahmed Khomeiny, de zoon van wijlen imam Khomeiny. Ahmed Khomeiny was daarmee van de weinige vertegenwoordigers van de harde lijn die in de Assemblee werden gekozen. Veel radicale gegadigden hadden hun kandidatuur moeten intrekken nadat ze voor een examen in hun religieuze kennis waren gezakt.

Niettemin was er ook voor de radicalen een lichtpuntje. Bij een tussentijdse verkiezing voor het Iraanse parlement, die eveneens mandag werd gehouden, won hun kandidaat de betreffende zetel. (Reuter, AP)