Politie sluit aantal Golden Ten-casino's

ROTTERDAM, 12 okt. Het openbaar ministerie in de arrondissementen Den Bosch, Breda, Maastricht en Roermond is een actie begonnen tegen Golden Ten-casino's. Afgelopen nacht werden invallen gedaan in illegale speelgelegenheden in Rosmalen en Tilburg. Gisteren al werden in Limburg Golden Ten-casino's gesloten. Daar ging het om gelegenheden in Landgraaf en Maasbracht.

Begin juni van dit jaar is de casino's in het resort Den Bosch, waarbinnen de vier arrondissementen zijn verenigd, in een brief verzocht voor 15 september hun deuren te sluiten. In het arrondissement Den Bosch heeft dat geleid tot vrijwillige sluiting van acht van de negen speelgelegenheden.

Een aantal van deze casino's heeft het verzoek overigens pas opgevolgd toen het Hof in Den Bosch afgelopen dinsdag de exploitant van een Golden Ten club uit Geldrop veroordeelde en daarmee te kennen gaf dat het gaat om een illegale activiteit. De raadsman heeft laten weten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. In de laatste nog geopende club in het arrondissement Den Bosch, te Rosmalen waar de Golden Ten variant 'Eurolet' wordt gespeeld, viel justitie gisteravond binnen en werden de deuren gesloten.

Kort geding

Het personeel van de gisteren gesloten Speelclub Maasbracht en het casino in Landgraaf heeft inmiddels Justitie in kort geding voor de rechter gedaagd. De in totaal 235 betrokken personeelsleden zijn van mening dat het openbaar ministerie hen via de sluitingsacties het recht op arbeid ontneemt. Zij hebben het voornemen de zaak zo nodig tot voor de Hoge Raad uit te vechten en menen dat de speelgelegenheden gedurende die periode volgens de Wet op de kansspelen niet kunnen worden gesloten.

Golden Ten is een variant op roulette waarvan de exploitanten beweren dat de geoefende speler door zorgvuldige observatie de uitslag zou kunnen bepalen voor hij zijn geld inzet. In vergelijking tot roulette is de snelheid van het rollende balletje laag. De ring met genummerde vakjes staat stil en het balletje ontmoet op weg naar deze vakjes geen obstakels. Het spel begint als het balletje via een plastic glijbaan in de 'ketel', een ellipsvormige baan, wordt gebracht. Als het balletje snelheid verliest komt het uiteindelijk terecht in een van de 26 vakjes (24 getallen plus 2 nullen). In de ketel zijn twee ringen geschilderd: de observatiering en de limietring. Gedurende de tijd dat het balletje beweegt tussen die ringen, kunnen de spelers inzetten.

Juridisch vacuum

De Golden Ten-casino's hebben lang vrijelijk kunnen opereren door een juridisch vacuum. Het openbaar ministerie heeft lang moeten wachten op duidelijker richtlijnen voor het vervolgingsbeleid. Daarnaast brandde de politie niet graag de vingers aan netelige en kostbare bewijskwesties. In 1988 is gepoogd in afwachting van betere wetgeving deze illegale casino's aan te pakken via de belastingheffingen. Zo viel de Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) toen de Speelclub Maasbracht binnen. Met 15 tafels was deze gelegenheid op dat moment de grootste binnen Nederland. Volgens de fiscus had de Speelclub een belastingsschuld van 16 miljoen gulden. De complete inboedel van de club werd in beslag genomen, maar een een dag later verloor de belasting dienst een kort geding waardoor de hele actie moest worden stilgelegd.

In Nederland functioneerden tot deze week 96 Golden Ten-casino's, onderverdeeld over 51 gemeenten. De Raad voor de Casinospelen schat de jaarlijkse winst van deze speelgelegenheden op ruim 300 miljoen gulden.